แอปฯ เด็ดเตรียมสอบ TOEFL

การสอบโทเฟลอาศัยการสั่งสมประสบการณ์และการฝึกฝน วันนี้เราเลยอยากมาแนะนำแอปฯ ดีมีคุณภาพที่จะทำให้เราสามารถฝึกทักษะต่าง ๆ ได้ทุกที่ 1.Magoosh Magoosh เป็นบริษัทที่ทำแอปฯสำหรับเตรียมสอบ 9 ข้อสอบได้แก่ TOEFL, IELTS, GRE, GMAT, SAT, ACT, Praxis, LSAT, MCAT ถือว่าเป็นแอปฯ…

Continue Reading