fbpx

,

ตอบทุกประเด็นคำถามเกี่ยวกับ GMAT Focus Edition โดยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจาก EduSmith

สำหรับใครที่อยากฟังแบบเต็มๆ คลิกเลย!

GMAT Focus Edition คืออะไร

GMAT เป็นหนึ่งในข้อสอบ Standardised Test ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดสำหรับการสมัครเรียนต่อปริญญาโทด้าน Business Management โดยมหาวิทยาลัยจะใช้คะแนน GMAT ร่วมกับวุฒิการศึกษา การเขียน Essays ประสบการณ์การทำงาน และ Recommendation letters เพื่อประเมินความพร้อมในการเข้าเรียนต่อในหลักสูตรที่คุณสมัคร 

ข้อสอบ GMAT เป็นการทดสอบทักษะการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ (Analytical Skill) และเชิงปริมาณหรือทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ (Quantitative Reasoning Skill) เพื่อทดสอบว่าผู้เข้าสอบสามารถคิดในเชิงกลยุทธ์และเชิงตรรกะได้ดีเพียงใด ในระยะเวลาที่กำหนด (2 ชั่วโมง 15 นาที)

GMAT เวอร์ชันใหม่ หรือ GMAT Focus Edition เป็นการทดสอบที่ออกแบบใหม่โดย Graduate Management Admission Council (GMAC) ซึ่งได้มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2023 ที่ผ่านมา ดังนั้นใครที่ตั้งใจจะสมัครเรียนหลักสูตร MBA ตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป ควรศึกษา และทำความเข้าใจ GMAT Focus Edition เวอร์ชันใหม่นี้ให้ละเอียด

ความแตกต่างของ GMAT เวอร์ชันเก่า กับ GMAT Focus Edition มีอะไรบ้าง

EduSmith ได้สรุปข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของข้อสอบ GMAT Focus Edition ไว้ใน article นี้ อ่านได้ที่นี่ 

การตีความคะแนน GMAT Focus Edition 

การนับคะแนน GMAT Focus Edition แตกต่างจากการนับคะแนน GMAT เวอร์ชันเก่า ที่นับเฉพาะคะแนนในส่วนของ Quant และ Verbal แต่ GMAT Focus Edition จะนับคะแนนทั้งในส่วนของ Quant, Verbal และ Data Insight ส่งผลให้คะแนนรวมของข้อสอบอยู่ที่ 205 ถึง 805 คะแนน นอกจากนี้ GMAT Focus Edition ยังมีคะแนนแยกของแต่ละส่วนข้อสอบอีกด้วย โดยคะแนนใหม่สำหรับแต่ละส่วนคือ 60 ถึง 90 คะแนน 

การเทียบคะแนน GMAT Focus Edition และ GMAT เวอร์ชันเก่า ต้องเทียบที่ Percentile เช่น หากคุณได้ 655 คะแนนในการสอบ GMAT Focus Edition จะเทียบเท่ากับคุณได้ 710 คะแนนในการสอบ GMAT รูปแบบเก่า ที่เทียบออกมาเป็น 90 Percentile โดย GMAC มีการทำตารางเพื่อเปรียบเทียบคะแนนจาก GMAT ทั้งสองเวอร์ชัน อ่านตารางเทียบคะแนนได้ที่นี่

GMAT Focus Edition ดีกว่า GMAT เวอร์ชันเก่าอย่างไร

   1. ข้อสอบ GMAT Focus Edition ถูกออกแบบให้สามารถวัดผลได้ตรงจุดมากกว่าเดิม โดยยังคงเป็นข้อสอบแบบ Question-adaptive exam ซึ่งหมายความว่าหากทำชุดข้อสอบแรกถูกต้อง ชุดข้อสอบถัดไปก็จะเพิ่มระดับความยากขึ้นไป 
   2. ในการสอบ GMAT Focus Edition ผู้เข้าสอบสามารถเลือกส่วนข้อสอบที่ต้องการทำก่อน-หลังได้ และสามารถตรวจสอบคำตอบได้บ่อยเท่าที่ต้องการ 
   3. ผู้เข้าสอบสามารถเปลี่ยนคำตอบในข้อที่ไม่มั่นใจได้สูงสุด 3 ข้อ โดยต้องตอบคำถามทุกข้อให้เสร็จก่อน จึงสามารถกลับมาตรวจเช็คคำตอบที่ต้องการได้อีกครั้ง 
   4. ผู้เข้าสอบสามารถบุ๊กมาร์กคำถามที่ไม่มั่นใจ เพื่อให้สามารถกลับมารีเช็คได้อีกครั้งอย่างรวดเร็ว

  เนื่องจากคุณสามารถเปลี่ยนคำตอบได้สูงสุดเพียง 3 ข้อ การเลือกใช้สิทธิ์เปลี่ยนคำตอบให้ถูกเวลาจึงเป็นเรื่องจำเป็น EduSmith ขอแนะนำว่า คุณควรเปลี่ยนคำตอบ เมื่อ

    • คุณพบข้อผิดพลาดในคำตอบของตัวเอง

    • คุณพบ Facts หรือ Rules ที่ทำให้คำตอบที่ถูกต้องเปลี่ยนไปได้

   แต่หากคุณเพียงไม่มั่นใจในคำตอบของคุณ หรือติดอยู่ระหว่างคำตอบ 2 ข้อ การไม่ใช้สิทธิ์เปลี่ยนคำตอบอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

     1. การรายงานผลคะแนนของ GMAT Focus Edition มีความละเอียดมากขึ้น มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำข้อสอบในแต่ละพาร์ท โดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าสอบใหม่ รายงานผลคะแนนนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและการเตรียมตัวของคุณเป็นอย่างมาก

      1. ผู้เข้าสอบสามารถเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการส่งผลคะแนน หลังได้รับรายงานคะแนนแล้ว แตกต่างจากการสอบ GMAT เวอร์ชันเก่า ที่คุณจะต้องเลือกมหาวิทยาลัยที่จะส่งคะแนนตั้งแต่ก่อนผลคะแนนออก

     GMAT Focus Edition ง่ายกว่า GMAT เวอร์ชันเก่าหรือไม่

     ถึงแม้ว่าระยะเวลาการสอบจะสั้นลง มีการตัดข้อสอบบางส่วนออกไป เช่น การตัดข้อสอบ Geometry ในส่วน Quant และการตัดข้อสอบ Sentence Correction ในส่วน Verbal รวมถึงผู้เข้าสอบสามารถพักในระหว่างสอบได้ แต่เนื้อหาของข้อสอบ GMAT จะมีความเข้มข้น หรือยากมากขึ้น โดย GMAT Focus Edition จะยังคงทดสอบทักษะในด้าน Analytical skills และความสามารถในการทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียด อันที่จริงแล้วการลดคำถามในแต่ละส่วนให้น้อยลง อาจส่งผลให้ Algorithm ในการวัดผลคะแนนสอบมีความละเอียดอ่อนมากขึ้น และอาจทำให้การทำคะแนนให้ได้ Percentile ที่ดี มีความเป็นไปได้ที่ยากขึ้นอีกด้วย

     ตอนนี้ทุกมหาวิทยาลัยยอมรับผลคะแนน GMAT Focus Edition หรือไม่

     EduSmith ได้รวบรวมลิสต์มหาวิทยาลัยในอเมริกาที่เปิดรับผลสอบ GMAT Focus Edition ไว้แล้ว สามารถอ่านได้ที่นี่ 

     จากการเปลี่ยนข้อสอบเป็น GMAT Focus Edition แล้วจำนวนครั้งการสอบจะถูกรีเซ็ตไหม 

     จำนวนครั้งในการสอบจะไม่ถูกรีเซ็ต ข้อสอบ GMAT ทั้งเวอร์ชันเก่าและใหม่จะถูกนับรวมกัน ดังนั้น หากคุณสอบ GMAT เวอร์ชันก่อนมาแล้ว 3 ครั้ง และกำลังจะสอบ GMAT Focus Edition การสอบครั้งนี้จะถูกนับเป็นการสอบครั้งที่ 4 ของคุณ (คุณสามารถสอบ GMAT ได้ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งตลอดชีวิต)

     เริ่มเตรียมตัวสอบ GMAT Focus Edition ยังไงดี

     เช่นเดียวกับการเตรียมตัวสอบ Standardized test ตัวอื่นๆ การเริ่มต้นจากการประเมินความรู้และทักษะที่มีในปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญ คุณอาจเริ่มจากการทำ Official Mock Test เพื่อให้เห็นคะแนน และ Percentile ที่ได้ในปัจจุบัน และนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ว่าควรเริ่มต้นพัฒนาจากส่วนไหนเป็นหลัก และควรใช้เวลากับการพัฒนาจุดไหนให้มีค่ามากที่สุด คุณควรประเมินลำดับขั้นการเรียน และเวลาที่จำเป็นต้องใช้อย่างจริงจัง เพื่อสร้างแผนการเรียนต่อไป

     สำหรับคนที่กำลังเตรียมสอบ GMAT Focus Edition แต่ยังไม่รู้ว่าควรใช้แบบฝึกจากที่ไหนดี ทาง GMAC ได้มีการออก Official Preparation Materials, Official GMAT Guide ฉบับปี 2023-2024 และ Official Practice Tests สำหรับ GMAT Focus Edition โดยเฉพาะ หรือหากคุณยังไม่มั่นใจว่าจะวางแผนการเรียน หรือการทำแบบฝึกยังไง สามารถทักเข้ามาปรึกษากับ EduSmith ได้ฟรี เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน GMATที่สามารถช่วยให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับคุณในทุกขั้นตอน

     ควรเตรียมตัวสำหรับพาร์ท Data Insights ยังไงดี

     ในข้อสอบ GMAT เวอร์ชันเก่า ข้อสอบในส่วน Integrated Reasoning ไม่ได้ส่งผลกับคะแนนโดยรวม แต่สำหรับ GMAT Focus Edition แล้ว ข้อสอบในส่วน Data Insights นี้ นับเป็นส่วนที่สำคัญของคะแนนสอบ ที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลในโลกการทำธุรกิจจริงๆ

     การเตรียมความพร้อมสำหรับข้อสอบส่วน Data Insights สามารถเริ่มทำได้ง่ายๆ ดังนี้

     1. การฝึกในส่วน Data Sufficiency และ Quant ไปด้วยกัน ถึงแม้ว่าข้อสอบในส่วน Data Sufficiency จะถูกย้ายจาก Quant มาที่ Data Insights แต่เนื้อหาข้อสอบของ Data Sufficiency และ Quant ยังมีความคล้ายคลึงกัน ดังนั้นเมื่อคุณฝึกทำข้อสอบจำพวก Problem-Solving หรือ Number Properties ใน Quant ก็เปรียบเสมือนคุณกำลังฝึกทำข้อสอบในส่วน Data Sufficiency ไปโดยปริยาย การฝึกแบบนี้จะทำให้คุณได้พัฒนาทั้ง 2 ส่วนไปพร้อมๆกัน
     2. หลังจากคุณมั่นใจในการสอบส่วน Quant และ Verbal ในระดับนึงแล้ว การเริ่มฝึกข้อสอบหัวข้ออื่นๆในส่วน Data Insights จะง่ายขึ้น เพราะคำถามในส่วน Data Insights ที่เหลือจะคล้ายกับส่วน Integrated Reasoning ของ GMAT เวอร์ชันก่อนหน้า คำถามเหล่านี้ต้องการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ และการใช้เหตุผล ดังนั้นในขณะที่คุณกำลังเตรียมตัวสอบในส่วน Quant และ Verbal คุณก็กำลังเตรียมตัวสำหรับ Data Insights เช่นกัน

     อย่าลืมว่าคะแนน GMAT เป็นคะแนนที่สำคัญมากในการยื่นเข้าสมัครเรียน MBA ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยเฉพาะในอเมริกา การเตรียมตัวให้พร้อมในการสอบมากที่สุดจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก สำหรับใครที่อยากได้ตัวช่วยในการเตรียมตัว สถาบัน EduSmith มีอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการสอน GMAT มากกว่า 10 ปี เรามีการสอนทั้งในแบบตัวต่อตัวหรือกับแบบกลุ่มโดยจัดสอนตามระดับความรู้ของแต่ละคน ในวันเวลาที่คุณสามารถกำหนดเองได้ และมีเทคนิคการทำข้อสอบเพื่ออัพคะแนนให้ได้ตามเป้า สามารถทักมาปรึกษา สอบถาม และขอข้อมูลเพิ่มเติมกับ EduSmith ได้ฟรี ผ่านทาง Line Official Account: @edusmithgradmba หรือ คลิก 

     Source


      เพิ่มเพื่อน

      Related Article

      mba

      เทียบค่าเทอมเรียนต่อปริญญาโท Top U ในอังกฤษและอเมริกา

      สำหรับคนที่อยากไปเรียนต่อปริญญาโท โดยเฉพาะในด้าน Business Management หรือ MBA อาจจะสงสัยว่าค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อ โดยเฉพาะค่าเรียนเป็นอย่างไร  วันนี้ EduSmith จะมาสรุปค่าเล่าเรียนคร่าวๆ ของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรชื่อดัง ทั้งในประเทศอังกฤษ (UK) และอเมริกา (USA) มาเปรียบเทียบกันให้เห็นภาพแบบง่ายๆ เราขอเปรียบเทียบค่าเทอมของหลักสูตรและมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 แห่งในอเมริกาดังนี้ Ranking มหาวิทยาลัย โปรแกรมปริญญาโท และมหาวิทยาลัย หลักสูตร (ปี)

      Read More »
      GMAT

      อัพเดตลิสต์มหาวิทยาลัยในอเมริกาที่รับผลสอบ GMAT Focus Edition 

      จากการที่ทาง Graduate Management Admission Council (GMAC) ได้ออกประกาศการเปลี่ยนแปลงข้อสอบ GMAT เป็นรูปแบบใหม่ในช่ื่อ GMAT Focus Edition ที่ได้มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2023 ที่ผ่านมา หลายๆคนที่กำลังเตรียมตัวสอบ GMAT เพื่อสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกาอาจจะสงสัยว่ามีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง ที่รับผลสอบของ GMAT Focus Edition แล้ว รวมถึงคำถามสำคัญที่ว่าควรเลือกสอบ

      Read More »
      GMAT

      GMAT Focus Edition 2023 คืออะไร

      เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงข้อสอบ Standardised Test อื่นๆ ทาง Graduate Management Admission Council (GMAC) ได้ออกประกาศการเปลี่ยนแปลงข้อสอบ GMAT เป็นรูปแบบใหม่ ซึ่งใช้เวลาสอบสั้นลง เพื่อช่วยไม่ให้ผู้สอบเหนื่อยล้าจนเกินไป โดยข้อสอบตัวใหม่นี้จะมีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2023 เป็นต้นไป ตอบทุกประเด็นคำถามเกี่ยวกับ GMAT Focus Edition โดยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจาก EduSmith

      Read More »
      Cambridge

      ทำความรู้จักหลักสูตรปริญญาโทดังในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ “Cambridge Judge Business School”

      สำหรับคนที่สนใจเรียนปริญญาโทในกลุ่มสายบริหาร หรือ Business Management ที่ประเทศอังกฤษ กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำใน UK อันได้แก่ University of Oxford และ University of Cambridge หรือที่เรียกกันว่า Oxbridge ถือได้ว่าเป็น 2 มหาวิทยาลัยในฝันของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้ รวมถึงคนที่อยากจะมีโมเมนต์เหมือนกับได้เข้าไปอยู่ในเรื่อง Harry Potter ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยนี้ก็สามารถช่วยเติมเต็มความต้องการได้

      Read More »