fbpx

ปริญญาโท

GRE

ข่าวดี! การสอบ GRE รูปแบบใหม่ ที่เด็กป.โทควรรู้!

ข้อสอบ GRE มีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบใหม่ ซึ่งมีผลตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 นี้เป็นต้นไป!  จากบทความก่อนๆที่สถาบัน EduSmith เคยนำเสนอเกี่ยวกับข้อสอบ GRE ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแตกต่างระหว่างข้อสอบ GMAT กับ GRE ไปจนถึงการเตรียมตัวและแอพลิเคชั่นที่สำคัญสำหรับการสอบ GRE ในวันนี้ EduSmith มีข้อมูลข้อสอบ GRE ฉบับอัพเดท มานำเสนอให้ได้ศึกษากัน โดยข้อสอบรูปแบบใหม่นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566 นี้เป็นต้นไป แต่ก่อนที่จะไปถึงส่วนการเปลี่ยนแปลงของข้อสอบ GRE เรามา Recap ข้อมูลข้อสอบ

Read More »