fbpx

GMATFocusEdition

GMAT

ตอบทุกประเด็นคำถามเกี่ยวกับ GMAT Focus Edition โดยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจาก EduSmith

สำหรับใครที่อยากฟังแบบเต็มๆ คลิกเลย! https://youtu.be/6Aeczum3i0k GMAT Focus Edition คืออะไร GMAT เป็นหนึ่งในข้อสอบ Standardised Test ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดสำหรับการสมัครเรียนต่อปริญญาโทด้าน Business Management โดยมหาวิทยาลัยจะใช้คะแนน GMAT ร่วมกับวุฒิการศึกษา การเขียน Essays ประสบการณ์การทำงาน และ Recommendation letters เพื่อประเมินความพร้อมในการเข้าเรียนต่อในหลักสูตรที่คุณสมัคร  ข้อสอบ GMAT เป็นการทดสอบทักษะการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ (Analytical Skill) และเชิงปริมาณหรือทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ (Quantitative Reasoning

Read More »
GMAT

อัพเดตลิสต์มหาวิทยาลัยในอเมริกาที่รับผลสอบ GMAT Focus Edition 

จากการที่ทาง Graduate Management Admission Council (GMAC) ได้ออกประกาศการเปลี่ยนแปลงข้อสอบ GMAT เป็นรูปแบบใหม่ในช่ื่อ GMAT Focus Edition ที่ได้มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2023 ที่ผ่านมา หลายๆคนที่กำลังเตรียมตัวสอบ GMAT เพื่อสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกาอาจจะสงสัยว่ามีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง ที่รับผลสอบของ GMAT Focus Edition แล้ว รวมถึงคำถามสำคัญที่ว่าควรเลือกสอบ GMAT เวอร์ชันไหนดี วันนี้ EduSmith จะมาสรุปข้อมูลมหาวิทยาลัยที่รับและยังไม่รับผลของ GMAT

Read More »
GMAT

GMAT Focus Edition 2023 คืออะไร

เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงข้อสอบ Standardised Test อื่นๆ ทาง Graduate Management Admission Council (GMAC) ได้ออกประกาศการเปลี่ยนแปลงข้อสอบ GMAT เป็นรูปแบบใหม่ ซึ่งใช้เวลาสอบสั้นลง เพื่อช่วยไม่ให้ผู้สอบเหนื่อยล้าจนเกินไป โดยข้อสอบตัวใหม่นี้จะมีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2023 เป็นต้นไป ตอบทุกประเด็นคำถามเกี่ยวกับ GMAT Focus Edition โดยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจาก EduSmith ฟังแบบเต็มๆ คลิกเลย! สำหรับคนที่ยังไม่ทราบว่าข้อสอบ GMAT คืออะไร วันนี้ทาง

Read More »