fbpx

ความสำเร็จของเรา

นักเรียนของเราได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในเครือ IVY LEAGUE มากที่สุดในประเทศไทยในปี 2021

ความสำเร็จของนักเรียน EduSmith

0 +

ประสบการณ์
มากกว่า 10 ปี

0 +

จำนวน offer จากมหาวิทยาลัยชั้นนำมากกว่า 100 แห่งในอเมริกา อังกฤษ และแคนาดาในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

0 +

จำนวน offer จากโรงเรียนประจำชั้นนำในสหรัฐอเมริกา

0 %

ของนักเรียน EduSmith สามารถเข้ามหาวิทยาลัยที่ตั้งเป้าหมายไว้

0

จำนวนนักเรียนต่อที่ปรึกษา 1 คน เพื่อคุณภาพการให้คำปรึกษาที่ดีที่สุด

0

คะแนน SAT สูงสุดที่นักเรียนของเราได้รับ

0

คะแนน GMAT สูงสุดที่นักเรียนของเราได้รับ

0

คะแนน TOEFL สูงสุดที่นักเรียนของเราได้รับ

0

คะแนน IELTS สูงสุดที่นักเรียนของเราได้รับ

0

คะแนน SSAT สูงสุดที่นักเรียนของเราได้รับ

การตอบรับจากมหาวิทยาลัยในเครือ IVY League ถึง 21 ที่

นักเรียนของเราได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในเครือ Ivy League มากที่สุดในประเทศไทยในปี 2021

ความสำเร็จบางส่วนของนักเรียนที่ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนประจำชั้นนำ

ความสำเร็จบางส่วนของนักเรียนที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษ (UK)

ความสำเร็จบางส่วนของนักเรียนที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของแคนาดา

ความสำเร็จบางส่วนของนักเรียนที่ได้รับการตอบรับจากหลักสูตร MBA และ Masters Programs ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ