fbpx

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สาขาอโศก ชั้น 17 อาคารไทมส์ สแควร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร จาก BTS อโศก ทางออก 5
และจาก MRT สุขุมวิท ทางออก 3

ติดต่อเรา

เวลาทำการ :
วันจันทร์ – วันศุกร์ : 09:00 – 19:00
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ : 09:00 – 18:00

GET START

1

2

Basic Information

Contact Information

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้กับ “EduSmith” ในแบบฟอร์มนี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลตามคำขอของท่าน และติดต่อให้ข้อมูลที่ท่านสอบถามเท่านั้น

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล เรามีความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ โดยเราจะลบข้อมูลของท่านภายใน 3 (สาม) เดือน นับถัดจากเดือนที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ หรือการให้บริการแก่ท่านเสร็จสิ้นลง ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยการ กรอกแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิ ในเว็บไซต์ของเรา และท่านสามารถศึกษามาตรการการรักษาความปลอดภัย รายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับบุคคลทั่วไป หากท่านเชื่อว่า เราไม่ได้ปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้ กรุณาติดต่อกลับมาที่เรา โดยส่งอีเมลมาที่ info@edusmith.in.th หรือส่งจดหมายมายัง บริษัท พรีเมียร์ เอ็ดดูเคชั่นจำกัด ที่อยู่ เลขที่ 35 อาคารวรรณสรณ์ ชั้น 10 ห้อง 1010/1 ถนนพญาไทแขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และหากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดหรือร้องเรียนได้ที่ DPO@learn.co.th