fbpx

ทีมของเรา

เรามีทีมนักกลยุทธ์และที่ปรึกษาการรับสมัครชั้นนำของประเทศไทย ที่ทำงานร่วมกับผู้สมัครหลายร้อยคนที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในเครือ Ivy Leagues โรงเรียนประจำชั้นนำ และหลักสูตรปริญญาโท MBA 10 อันดับแรกของโลกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สถาบัน EduSmith มีโปรแกรมการให้คำปรึกษาการรับเข้าศึกษาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีจำนวนการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในเครือ Ivy League มากที่สุดอย่างต่อเนื่องในรอบปี 2561-2564

Strategic Advisors

Strategic Advisors & Senior Counselors

Senior Counselors

Test Prep Experts