fbpx

CANADA UNIVERSITY ADMISSIONS

โปรแกรมการให้คำปรึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบัน EduSmith เป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบอย่างใส่ใจที่สุด เพื่อดึงเอกลักษณ์ของนักเรียนแต่ละคนออกมาให้มากที่สุด และเตรียมความพร้อมนักเรียนทุกคนของเราในการเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกที่มีการแข่งขันสูงของมหาวิทยาลัยชั้นนำในแคนาดา

ความสำเร็จของนักเรียน EduSmith

ความสำเร็จบางส่วนของนักเรียนที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของแคนาดา

การทำงานของ EduSmith

service-04

ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ

เราช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับนักเรียนของเราอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการสมัครเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพการสอบที่จำเป็น การสร้างลิสต์รายชื่อมหาวิทยาลัย การพัฒนาแนวคิดการเขียนเรียงความ การส่งใบสมัคร และการเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์อย่างเข้มข้น

service-05

การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล

ทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราจะให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด ความต้องการ และความสนใจของนักเรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ ผ่านแนวทางการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา

service-02

Global Results With Local Expertise

นักเรียนที่รับคำปรึกษากับเรามากกว่า 200 คน ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 50 อันดับแรกในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี และแถบเอเชีย

service-04

การให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 กับทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของ EduSmith

ตลอดกระบวนการให้คำปรึกษา นักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแล แนะนำ และได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากทีมงานมากประสบการณ์ ที่ผ่านการคัดเลือกและสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเครือ Ivy Leagues และมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอีกมากมาย

รายละเอียดโปรแกรม

Test Prep

Private classes:

TOEFL/IELTS

Group courses and private classes:

SAT
(If applicable)

Counseling Program

Canadian University Counseling Program

Coaching Program

Customized skill courses and profile development for G.9-12 students:

Strategy Coaching Module

UK Interview Preparation:

Video Response Preparation

G.10/Y.11

UCAS Application Counseling
Test Prep
VDO Response Prep
Profile Coaching

G.11/Y.12

G.12/Y.13

Aug

Aug

Aug

รายละเอียดโปรแกรม

เตรียมโปรไฟล์ให้พร้อมสำหรับการยื่นสมัคร

  • สรรหาสถาบันการศึกษาและโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนแต่ละคน
  • ตรวจ requirements ของหลักสูตร high school ให้ครบถ้วน
  • วางแผน timeline สำหรับการยื่น early consideration (หากจำเป็น)

เตรียมใบสมัครและ Essay

  • วิเคราะห์และแนะแนวทางแก้ไข essay
  • รีวิว essay และช่วยปรับแก้จนเสร็จสมบูรณ์
  • รีวิวฟอร์มใบสมัคร (Application form)
วางแผนกลยุทธ์หลังยื่นสมัคร
  • เตรียมความพร้อมสำหรับการทำ video response (หากจำเป็น)
  • ติดตามสถานะการสมัคร
  • วางกลยุทธ์ในการสื่อสารกับคณะกรรมการรับสมัคร