fbpx

SAT/ACT TEST PREP

สถาบัน EduSmith เป็นผู้นำด้านการสอน SAT Reading and Writing ที่ได้รับการยอมรับ เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน SAT ที่มีประสบการณ์อย่างยาวนาน ลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียนกับผู้เชี่ยวชาญของเรา (เรามีคลาสเรียน Digital SAT เช่นกัน)

รายละเอียดโปรแกรม

service-04

การเรียนแบบตัวต่อตัวและกลุ่มเล็ก

การเรียนทั้งแบบตัวต่อตัวหรือกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มเล็กๆ กับอาจารย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา คลาสนี้เหมาะสำหรับนักเรียนในทุกระดับชั้น จัดตารางการสอนตามระดับความรู้ของนักเรียนแต่ละคน ในวันเวลาที่นักเรียนกำหนดเองได้

service-02

การเรียน SAT COMPREHENSIVE

เป็นการเรียนหลักสูตร SAT พื้นฐานและ Digital SAT ที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน EduSmith โดยนักเรียนทุกคนจะได้รับการปูพื้นฐานความรู้เบื้องต้นที่ครอบคลุมในส่วนของ SAT Reading และ Writing (หลักสูตรนี้เหมาะกับนักเรียนใน Grade 10-11)

ความสำเร็จของนักเรียน EduSmith

GMAT Exam Insights

ความสำเร็จของนักเรียน EduSmith

SAT

1600

1590

1580

1570

ACT

36

35

34

33