fbpx

TOEFL/IELTS TEST PREP

สถาบัน EduSmith ออกแบบชั้นเรียนแบบตัวต่อตัวเพื่อช่วยให้นักเรียนของเราสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื้อหาคอร์สเรียนครอบคลุมการพัฒนาทักษะการเขียน การอ่าน การฟัง และการพูด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEFL และ IELTS

รายละเอียดโปรแกรม

service-04

การเรียนแบบตัวต่อตัวและกลุ่มเล็ก

การเรียนทั้งแบบตัวต่อตัวหรือกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มเล็กๆ กับอาจารย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา คลาสนี้เหมาะสำหรับนักเรียนในทุกระดับชั้น จัดสอนตามระดับความรู้ของนักเรียนแต่ละคน ในวันเวลาที่นักเรียนกำหนดเองได้

ความสำเร็จของนักเรียน EduSmith

GMAT Exam Insights

ความสำเร็จของนักเรียน EduSmith

TOEFL

120

115

110

IELTS

9

8.5

8