fbpx

BOARDING SCHOOL ADMISSIONS​

ทราบหรือไม่ว่า การได้รับเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนประจำชั้นนำในอเมริกานั้น มีความยากใกล้เคียงกับการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Ivy League เลยทีเดียว สถาบัน EduSmith มีบริการให้คำปรึกษาอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การคัดเลือกโรงเรียนประจำที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักเรียนแต่ละคน การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ SSAT เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด การวางแผนและเตรียมความพร้อมในการสมัคร เตรียมการสัมภาษณ์อย่างเข้มข้น การให้คำปรึกษาสำหรับผู้ปกครอง และอื่นๆอีกมากมาย โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สถาบัน EduSmith ได้ช่วยให้นักเรียนของเราได้รับการตอบรับจากโรงเรียนประจำชั้นนำในอเมริกามากกว่า 100 คน

ความสำเร็จของนักเรียน EduSmith

ความสำเร็จบางส่วนของนักเรียนที่ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนประจำชั้นนำของอเมริกา

การทำงานของ EduSmith

service-04

ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ

เราช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับนักเรียนของเราอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการสมัครเข้าสู่โรงเรียนประจำชั้นนำ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพการสอบที่จำเป็น การพัฒนาทักษะและการวางแผนทำ personal project ไปจนถึงการพัฒนากลยุทธ์การทำกิจกรรมนอกหลักสูตร การพัฒนา leadership skills การเขียนเรียงความ การส่งใบสมัคร และการเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์อย่างเข้มข้น

service-05

การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล

ทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราจะให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด ความต้องการ และความสนใจของนักเรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ ผ่านแนวทางการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา

service-02

Global Results With Local Expertise

นักเรียนที่รับคำปรึกษากับเรามากกว่า 100 คน ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนประจำชั้นนำในสหรัฐอเมริกา

service-04

การให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 กับทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของ EduSmith

ตลอดกระบวนการให้คำปรึกษา นักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแล แนะนำ และได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากทีมงานมากประสบการณ์ ที่ผ่านการคัดเลือกและสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเครือ Ivy Leagues และมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอีกมากมาย

รายละเอียดโปรแกรม

Test Prep

Group courses and private classes:

SSAT

Private classes:

TOEFL/IELTS

Counseling Program

US Boarding School Counseling Program

6-Schools Package
(With Options for Additional Programs)

Coaching Program

Customized skill courses and profile development for G.7-10 students:

Skill Development Module

Strategy Coaching Module

Project Development Module

G.6/Y.7

Boarding School Application
Test Prep
Skill Dev Module
Project Dev Module
Profile Coaching

G.7/Y.8

G.8/Y.9

Aug

Aug

Aug

รายละเอียดโปรแกรม

เตรียมโปรไฟล์ให้พร้อมสำหรับการยื่นสมัคร

 • วางแผนกลยุทธ์การสมัครและ timeline
 • วางแผนการสร้างโปรไฟล์และเตรียมสอบ
 • สรรหาสถาบันการศึกษาและโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนแต่ละคน
 • วางแผนกลยุทธ์การขอ recommendation letters และแนะนำการทำ Parent Statement ของผู้ปกครอง

เตรียมใบสมัครและ Essay

 • วิเคราะห์และแนะแนวทางแก้ไข essay
 • รีวิว essay และช่วยปรับแก้จนเสร็จสมบูรณ์
 • ให้คำแนะนำ ปรับแก้ Parent Statement ของผู้ปกครอง
 • รีวิวฟอร์มใบสมัคร (Boarding School Application form)
วางแผนกลยุทธ์หลังยื่นสมัคร
 • เตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว
 • ติดตามผลการสมัคร
 • เตรียมเอกสารทางการเงิน

ความคิดเห็นจากนักเรียนของเรา