fbpx

US UNIVERSITY ADMISSIONS

โปรแกรมให้คำปรึกษาสำหรับสมัครเข้าระดับปริญญาตรีของสถาบัน EduSmith เป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบในการนำเอาเอกลักษณ์ของนักเรียนแต่ละคนออกมานำเสนอในใบสมัคร และเน้นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในโลกของมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา (US)

ความสำเร็จของนักเรียน EduSmith

IVY League Offers

ความสำเร็จบางส่วนของนักเรียนที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา (US)

การทำงานของ EduSmith

service-04

ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ

เราช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับนักเรียนของเราอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการสมัครเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพการสอบที่จำเป็น การสร้างลิสต์รายชื่อมหาวิทยาลัย การพัฒนาแนวคิดการเขียนเรียงความ การส่งใบสมัคร และการเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์อย่างเข้มข้น

service-05

การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล

ทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราจะให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด ความต้องการ และความสนใจของนักเรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ ผ่านแนวทางการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา

service-02

Global Results With Local Expertise

นักเรียนที่รับคำปรึกษากับเรามากกว่า 200 คน ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 50 อันดับแรกในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี และแถบเอเชีย

service-04

การให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 กับทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของ EduSmith

ตลอดกระบวนการให้คำปรึกษา นักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแล แนะนำ และได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากทีมงานมากประสบการณ์ ที่ผ่านการคัดเลือกและสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเครือ Ivy Leagues และมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอีกมากมาย

รายละเอียดโปรแกรม

Test Prep

Group courses and private classes:

SAT/ACT

Private classes:

TOEFL/IELTS

Counseling Program

US College Counseling Program

6-Schools Package
(With Options for Additional Programs)

Coaching Program

Customized skill courses and profile development for G.9-12 students:

Skill Development Module

Strategy Coaching Module

Project Development Module

G.9/Y.10

US Application Counseling
Test Prep
Foundational Courses
Project Dev Module
Profile Development + Quarterly Strategy

G.10/Y.11

G.11/Y.12

G.12/Y.13

Jun

Aug - Jun

Aug - Mar - Jun

Aug - Nov - Dec

รายละเอียดโปรแกรม

เตรียมโปรไฟล์ให้พร้อมสำหรับการยื่นสมัคร

 • วางแผนกลยุทธ์การสมัครและ timeline
 • วางแผนการสร้างโปรไฟล์และเตรียมสอบ
 • สรรหาสถาบันการศึกษาและโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนแต่ละคน
 • วางแผนกลยุทธ์การขอ recommendation letters

เตรียมใบสมัครและ Essay

 • วิเคราะห์และแนะแนวทางแก้ไข essay
 • รีวิว essay และช่วยปรับแก้จนเสร็จสมบูรณ์
 • วางกลยุทธ์งานเขียนต่างๆ รวมทั้ง Personal Statement และ essay
 • รีวิวฟอร์มใบสมัคร (Application form)
วางแผนกลยุทธ์หลังยื่นสมัคร
 • เตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว
 • วางกลยุทธ์ deferment และ waitlist
 • การติดตามสถานะการสมัคร
 • จัดทำเอกสารทางการเงิน

ความคิดเห็นจากนักเรียนของเรา