fbpx

เราคือผู้นำด้านการให้คำปรึกษาวางแผนการ
เตรียมสมัครและติวข้อสอบ ในการเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกของประเทศไทย

เกี่ยวกับสถาบัน

สถาบัน EduSmith เป็นสถาบันที่ปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศ ประกอบด้วยคณะครูและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ สถาบันเปิดสอนคอร์สเรียนเตรียมการสอบ และให้คำปรึกษากับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Boarding School) ปริญญาตรี (Undergraduate) และปริญญาโท-เอก (Graduate levels)

เราเชื่อมั่นในการพัฒนาศักยภาพระยะยาวของนักเรียนแต่ละคน เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัว มีทักษะความรู้ความสามารถ สิ่งที่สนใจและเป้าหมายชีวิตแตกต่างกันออกไป เราจึงมุ่งพัฒนาโปรแกรมให้ตรงกับความสนใจและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน

บริการของเรา

3

READING, WRITING, AND PUBLIC SPEAKING​

โปรแกรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับ Middle school และ High school

service-05

PROFILE MENTORING & SKILL COACHING

โปรแกรมให้คำปรึกษาระยะยาวด้านการสร้างโปรไฟล์ ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและความเชี่ยวชาญที่สำคัญ อาทิ ทักษะการอ่านและเขียนเชิงวิเคราะห์ (Critical Reading and Writing) ทักษะงานอาชีพ (Career Skills) เหมาะสำหรับนักเรียนระดับ High school

service-01

STANDARDIZED TEST PREP

คอร์สติวสอบ SAT, ACT, SSAT, GMAT/GRE, TOEFL/IELTS

service-04

BOARDING SCHOOL ADMISSIONS

โปรแกรมวางแผนสมัครเรียนโรงเรียนประจำ หรือ Boarding school ในประเทศอเมริกาและอังกฤษ

service-02

US/UK/CANADA UNIVERSITY ADMISSIONS

โปรแกรมให้คำปรึกษา วางแผนเรียนต่อระดับปริญญาตรีในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด สำหรับมหาวิทยาลัยใน US, UK และ Canada

service-03

MBA/MASTERS ADMISSIONS

โปรแกรมวางแผนเรียนต่อ เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโทและหลักสูตร MBA ใน UK และ US

บริการของเรา

โปรแกรมให้คำปรึกษาสำหรับ
การเตรียมตัวสมัครเรียนต่อต่างประเทศ (Application Counseling)

เตรียมโปรไฟล์ให้พร้อมสำหรับการยื่นสมัคร

  • วางแผนกลยุทธ์การสมัครและ timeline
  • วางแผนการสร้างโปรไฟล์และเตรียมสอบ
  • สรรหาสถาบันการศึกษาและโปรแกรมที่เหมาะสม

เตรียมใบสมัครและ Essay

  • วิเคราะห์และแนะแนวทางแก้ไข essay
  • วางกลยุทธ์การเขียน Personal Statement essay
  • รีวิวฟอร์มใบสมัคร (Application form)
วางแผนกลยุทธ์หลังยื่นสมัคร
  • เตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์
  • วางกลยุทธ์ deferment และ waitlist
  • ติดตามผลการสมัคร

ความสำเร็จของเรา

0 +

ประสบการณ์
มากกว่า 10 ปี

0 +

จำนวน offer จากมหาวิทยาลัยชั้นนำมากกว่า 100 แห่งในอเมริกา อังกฤษ และแคนาดาในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

0 +

จำนวน offer จากโรงเรียนประจำชั้นนำในสหรัฐอเมริกา

0 %

ของนักเรียน EduSmith สามารถเข้ามหาวิทยาลัยที่ตั้งเป้าหมายไว้

0

จำนวนนักเรียนต่อที่ปรึกษา 1 คน เพื่อคุณภาพการให้คำปรึกษาที่ดีที่สุด

0

คะแนน SAT สูงสุดที่นักเรียนของเราได้รับ

0

คะแนน GMAT สูงสุดที่นักเรียนของเราได้รับ

0

คะแนน TOEFL สูงสุดที่นักเรียนของเราได้รับ

0

คะแนน IELTS สูงสุดที่นักเรียนของเราได้รับ

0

คะแนน SSAT สูงสุดที่นักเรียนของเราได้รับ

ทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบัน

ความคิดเห็นจากนักเรียนของเรา