fbpx

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากปี 2023

Read the English version here.

ปี 2023 นับเป็นปีที่วิถีชีวิตของคนทั่วโลกได้ทยอยกลับมาเป็นปกติ ก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่ปี 2024 มาสรุปความเปลี่ยนแปลงและเทรนด์ในแวดวงการศึกษากันเถอะ

ข้อสอบวัดระดับความสามารถยังคงสำคัญอยู่

ตอนที่โควิดแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในปี 2019 นักเรียนและสถาบันการศึกษา ต่างต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่ เมื่อการสอบต่าง ๆ ถูกเลื่อนหรือยกเลิก เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน สถาบันการศึกษาได้ออกกฏ Test-Optional และ Test-Blind เพื่อให้กระบวนการสมัครไปต่อได้ในช่วงโควิดที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2023 ที่ผ่านมานี้ หลายสถาบันการศึกษาได้กลับมาระบุให้ผู้สมัครต้องยื่นคะแนน standardized tests แล้ว ซึ่งการกลับไปใช้ Test Required ถือเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า เพื่อให้สถาบันเข้าใจถึงคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัครอย่างแท้จริง ข้อสอบวัดระดับยังคงเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์สถาบันการศึกษามากที่สุด

การสอบ online จะกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการศึกษา

เมื่อสถาบันการศึกษายังคงให้ความสำคัญกับคะแนนสอบอยู่ เหล่าข้อสอบต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งการเพิ่มตัวเลือกการสอบแบบ online จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบมากขึ้นในปี 2023 ผู้เข้าสอบ SAT นอกสหรัฐอเมริกาทุกคนได้สอบ Digital SAT เป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และในปี 2024 เป็นต้นไป SAT จะไม่มีการสอบแบบ paper-based อีกต่อไป ผู้เข้าสอบจากทุกประเทศจะได้สอบแบบ online ทุกที่ทั่วโลก

การปรับข้อสอบปริญญาโทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อสอบ GMAT และ GRE ที่ใช้ในการสมัครเข้าโปรแกรมปริญญาโทก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน โดยได้มีการปรับให้จำนวนข้อสอบลดลง รวมถึงระยะเวลาการสอบที่สั้นลงด้วย ทั้งนี้ ผู้สอบอย่าประมาทโดยเด็ดขาด เพราะการที่จำนวนข้อสอบและเวลาลดลง หมายความว่าระบบข้อสอบจะละเอียดมากขึ้น ทำให้ทุกคำถามมีผลอย่างมากต่อคะแนน ซึ่งอาจทำให้การได้รับผลคะแนนสอบที่สูง ยากขึ้นตามมาด้วย เราขอแนะนำว่าผู้สอบทุกคนควรเตรียมตัววางแผนการสอบอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ระยะเวลาสอบสั้นลง แต่ความยากไม่ได้น้อยลงตาม

เมื่อมีการปรับรูปแบบการสอบเป็น online หลายคนคงรู้สึกโล่งใจพอทราบว่าระยะเวลาสอบนั้นลดลงไปจากรูปแบบเดิมอย่างมีนัยยะสำคัญ ทว่าการสอบที่สั้นลงนั้นไม่ได้ทำให้ข้อสอบง่ายขึ้น สิ่งที่ทำให้ข้อสอบแบบ online สั้นลงได้ เพราะรูปแบบข้อสอบนั้นเป็น adaptive หมายความว่าจะมีการประมวลผลให้ข้อสอบเข้ากับผู้สอบอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผลสอบแสดงถึงความสามารถของผู้สอบมากที่สุด ข้อสอบแต่ละชุดจะแตกต่างกันไปตามความสามารถของผู้สอบ

อัตลักษณ์ของผู้สมัครเป็นสิ่งสำคัญ

ในช่วงโควิดที่ผ่านมา จำนวนผู้สมัครเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติกาลจากการที่สถาบันใช้มาตรการ test-optional แต่จำนวนผู้ที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนไม่ได้สูงขึ้นตาม ทำให้การแข่งขันยิ่งดุเดือดเรื่อยมา แนวโน้มนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในปี 2023 เหล่าสถาบันชั้นนำยังคงมีเกณฑ์การคัดเลือกที่สูง โดยคะแนนสอบที่ดีเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการพิจารณา มหาวิทยาลัยชั้นนำไม่ได้ต้องการผู้สมัครที่เหมือนกัน 100 คน เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ใบสมัครของคุณโดดเด่นกว่าผู้สมัครอื่น ๆ คือเรื่องราวและตัวตนของคุณ แสดงให้เห็นว่าเราเป็นใครนอกเหนือจากการเป็นนักเรียนที่ดี การโชว์ว่า passion ของเราคืออะไร กิจกรรมและประสบการณ์ในชีวิตได้หล่อหลอมเราอย่างไร ค้นหาตัวเองให้พบและถ่ายถอดเอกลักษณ์ของเราออกมาในใบสมัครเพื่อให้ใบสมัครของเราเป็นที่จดจำสำหรับมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญ

โบกมือลาให้กับปี 2023 และก้าวเข้าสู้ปี 2024 ด้วยความมั่นใจไปด้วยกัน

EduSmith Team

บทความที่เกี่ยวข้อง